Trasa Średnicowa – Przebieg | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Trasa Średnicowa – Przebieg

projekt, rysunek, biznes

Przebieg Trasy Średnicowej w wariancie II preferowanym przez miasto Opracowanie wariantu II obejmuje połączenie ul. Prószkowskiej z ul. Andrzeja Struga, aż do skrzyżowania z ul. Władysława Reymonta. W ramach wariantu drugiego zaprojektowano ulicę o szerokości jezdni 6,0 m (klasa L) z jednostronnym ciągiem pieszo-rowerowym o szer. 2,5 m na całej długości oraz z poboczem gruntowym szerokości 1,0 – 1,25 m od strony gdzie nie występuje powyżej opisany ciąg. Początek projektowanej trasy przyjęto od południowej strony wiaduktu kolejowego nad ul. Prószkowską. Zaprojektowano skrzyżowanie dróg w postaci ronda o 3 wlotach, którego lokalizacja powoduje mniejszą ingerencję w istniejący układ komunikacyjny w rejonie wyżej wspomnianego wiaduktu kolejowego nad ul. Prószkowską. Ze względu na większą różnicę odległości między projektowanym rondem, a istniejącym wiaduktem przebudowa istniejących murów oporowych będzie konieczna w mniejszym zakresie niż w przypadku innych rozważanych wariantów. Na dalszym odcinku zaproponowano przekroczenie ul. Krapkowickiej oraz Kanału Ulgi estakadą drogową o długości ok. 355,0 m – przyjęta długość obiektu pozwoli na przeprowadzenie pod obiektem również drogi technologicznej zlokalizowanej wzdłuż prawostronnego wału Kanału Ulgi, jak również uwzględnia obejście terenu zalewowego po lewej stronie Kanału Ulgi. Przebieg trasy Projektowana droga przebiega po terenie Wyspy Bolko (chodzi o fragment wyspy położony przy torach kolejowych pomiędzy rzeką Odrą i Kanałem Ulgi w odległości ok. 700 m od parku na wyspie) na nasypie o wysokości ok. 4,50 m o skarpach o pochyleniu 1:1.5. Na dalszym etapie opracowania należy przewidzieć umocnienie skarp lub zastosowanie skarp o pochyleniu 1:2. Główną przeszkodą w ciągu projektowanej trasy jest rzeka Odra, której przekroczenie zaproponowano mostem drogowym o rozpiętości ok. 236,0 m– przyjęta długość obiektu pozwoli na przeprowadzenie pod obiektem również drogi zlokalizowanej wzdłuż prawostronnego wału rz. Odry oraz innych ciągów pieszych, rowerowych i technologicznych. Droga na odcinku od rz. Odry do ul. Powstańców Śląskich usytuowana jest w bezpośredniej bliskości istniejącego nasypu kolejowego. Na odcinku ul. 11 listopada projektowana droga została odsunięta od istniejącego nasypu kolejowego tak, aby zapewnić obsługę komunikacyjną budynku na stacji Opole Główne oraz tak, aby można było w sposób najbardziej korzystny przejść mostem drogowym jednoprzęsłowym o długości ok. 90,0 m nad Kanałem Młynówka. Ze względu na taki przebieg trasy konieczna jest likwidacja istniejącego śladu ul. 11 listopada na odc. od ul. Powstańców Śląskich do projektowanego przyczółka. Na zakończeniu istniejącej ul. 11 listopada zaprojektowano zwrotkę dla samochodów osobowych. Obsługa komunikacyjna przyległych nieruchomości odbywała się będzie za pośrednictwem ul. Powstańców Śląskich i pozostałego odcinka ul. 11listopada. W zmodyfikowanym rozwiązaniu przysunięto drogę na nasyp kolejowy i zaprojektowano przejście bezkolizyjne nad ul. Powstańców Śląskich. Rozwiązanie to wymusza zastosowanie murów oporowych i czasowe wejścia w tereny prywatne celem ułożenia przebudowywanej infrastruktury. Końcowy odcinek projektowanej trasy przebiega w śladzie istniejącej ul. Andrzeja Struga, która w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej związanej z budową Trasy Średnicowej będzie musiała być poddana rozbudowie. W koncepcji przyjęto zachowanie śladu lewej istniejącej krawędzi jezdni (strona zgodnie z projektowanym kilometrażem). Wzdłuż rozbudowywanej ulicy zaprojektowano zaadaptowanie istniejących miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Aby zmniejszyć wpływ zakłócenia ruchu przez pojazdy wjeżdżające na jezdnię z miejsc parkingowych zaproponowano miejsca równoległe do jezdni. Połączenie ul. Andrzeja Struga z ul. Władysława Reymonta zaprojektowano w postaci ronda 3 wlotowego o śr. zewnętrznej 30,0 m. Całkowita długość trasy według wariantu II wynosi ok. 1875 m. Pozostałe dwa alternatywne warianty przebiegu Trasy Średnicowej dostępne są TUTAJ.

2015-09-09 21:49:46
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.