Wyszukiwarka

Spis telefonów Urzędu Miasta

image62531

Urząd Miasta Opola
Rynek – Ratusz
45-015 Opole
Centrala: 77 45 11 800
e-mail: urzad@um.opole.pl

Osoba kontaktowa Nr telefonu
Nr faksu
Prezydent Miasta – Arkadiusz Wiśniewski 77 45 11 802; 77 54 11 317 77 54 11 322
I Zastępca Prezydenta – Maciej Wujec 77 45 11 961 77 45 11 952
II Zastępca Prezydenta – Mirosław Pietrucha 77 45 11 806; 77 54 11 313 77 54 11 323
III Zastępca Prezydenta – Marcin Rol 77 54 11 328 77 54 11 328
Skarbnik 77 54 11 309 77 54 11 323
Sekretarz 77 54 11 328 77 54 11 323
Przewodniczący Rady Miasta 77 45 11 808/811 77 45 11 844
Biuro Prasowe 77 54 11 802
Dyżury radnych 77 45 11 896/904

 


 

Wydziały / Biura / Referaty Nr telefonu Nr faksu
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
– Referat Administracyjny 77 45 11 881
– Referat Gospodarczy 77 45 11 950
– Referat Kancelaria Ogólna 77 45 11 996
Wydział Budżetu 77 45 11 323
– Referat Planowania Budżetu 77 45 11 887/865
– Referat Płac 77 45 11 899/977
– Referat Prognozowania Finansowego 77 45 11 825/913
– Referat Rozliczeń Środków Pomocowych 77 54-11-383/392/395
– Referat Sprawozdawczości Oświaty 77 45 11 930/931
Biuro Audytu Wewnętrznego 77 54 17 504/505
Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa 77 54 17 510/526-7-8-9 77 44 61 041
Służba BHP 77 44 35 772
Biuro Obsługi Inwestorów 77 45 11 861
Biuro Rady Miasta 77 45 11 892/893/894/811 77 45 11 844
Biuro Urbanistyczne 77 45 11 924/925/926 77 45 11 924
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 77 44 35 770 77 44 35 771
Centrum Dialogu Obywatelskiego 77 44 61 566 do 572
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju 77 44 61 552
– Referat Monitorowania Projektów 77 44 61 557/559/560
– Referat Programów Pomocowych 77 44 61 553/554/556
Wydział Finansowo-Księgowy 77 45 11 323
– Kasa – Pl. Wolności 77 45 11 936
– Referat Księgowości Dochodów Budżetowych 77 45 11 882/932/986
– Referat Księgowości Organu 77 45 11 871/867
– Referat Księgowości Wydatków Budżetowych 77 45 11 852/857/973
– Referat Księgowości Zasobu Komunalnego 77 44 35 733/741; 77 44 61 175/176
– Referat Rozliczeń Budżetowych 77 45 11 905/972
Wydział Geodezji i Kartografii
– Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ! 77 45 11 847; 77 54 11 372/373
– Referat Ewidencji Gruntów i Budynków 77 45 11 912/957
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 77 45 11 928  77 45 11 928
– Referat Mienia i Opłat 77 45 11 939/891/875
– Referat Prywatyzacji 77 45 11 832/843/828
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
– Referat Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnym 77 54-11-339
– Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 77 45-11-890; 77 54 11 367
Wydział Informatyki
– Referat Administrowania i Bezpieczeństwa 77 54 17 517/519/521
– Referat Projektów i Wdrożeń 77 54 17 512/514/515
– Referat Utrzymania Systemów i Zarządzania Infrastrukturą 77 54 17 522/523; 77 44 61 036/038/039
Wydział Inwestycji Miejskich 77 45 49 844
– Referat Przygotowania i Rozliczeń Inwestycji 77 45 11 919/845
– Referat Realizacji Inwestycji 77 45 11 842/956
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
– Referat Dróg i Oświetlenia Miasta 77 45 11 849/900/801/951
– Referat Infrastruktury Komunalnej 77 45 11 880/902
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej 77 54 11 421/422/451/452
Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego,
– Referat Nadzoru i Transportu 77 45 11 946
– Referat Praw Jazdy 77 45 11 942/822
– Referat Rejestracji Pojazdów 77 45 39 346; 77 45 11 945/941
Wydział Kontroli Wewnętrznej  77 54 11 401/402/403/404/405
Wydział Lokalowy 77 44 35 742-744 77 44 35 739
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych 77 44 35 736
– Referat Czynszów i Windykacji 77 44 35 738; 77 44 61 177/178/179/180
– Referat Eksploatacyjny 77 44 61 168/169/170
– Referat Księgowo-Finansowy 77 44 35 733/734/741
– Referat Rozliczeń Mediów 77 44 61 172
– Referat Techniczno-Remontowy 77 44 61 161/164
Wydział Organizacyjny
– Biuro Obsługi Obywatela 77 45 11 967
– Referat ds. Obsługi Prezydentów 77 45 11 802/806/328/961
– Referat Kadr 77 45 11 805/906/965
– Referat Organizacyjny 77 45 11 991/954
Wydział Oświaty 77 40 22 951/952 77 40 22 954
– Referat Analiz Oświatowych 77 40 22 971/994
– Referat Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych 77 40 22 992/959/960
– Referat Organizacji i Rozwoju Oświaty 77 40 22 991/961/955/964
– Referat Organizacyjno-Kadrowy 77 40 22 957/969/958
– Referat Wspomagania i Strategii Edukacyjnej 77 40 22 966/956/976
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
– Referat Pozwoleń i Uwarunkowań Środowiskowych 77 45 11 997/910/876
– Referat Ochrony Zasobów Naturalnych i Edukacji Ekologicznej 77 45 11 940/819/876
– Referat Planowania i Finansowania Ochrony Środowiska 77 54 11 375
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 77 44 29 101/102
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
– Referat Egzekucji Administracyjnej 77 44 35 773-775
– Referat Inwentaryzacji 77 44-35-772
– Referat Kontroli Podatkowej 77 45 11 976
– Referat Księgowości Podatkowej 77 45 11 870/872
– Referat ds. VAT 77 54-11-330
– Referat Wymiaru Podatków 77 45 11 858/863/873
Wydział Zdrowia i Rozwoju społecznego 77 44 28 516
– Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 77 44 35 753
– Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 77 44 28 516
– Referat Koordynacji i Rozwoju Usług Społecznych 77 44 35 751/754/757
– Referat Zdrowia 77 44 35 755/756
– Referat Funduszy i Rozliczeń PFRON  77 44 35 515/752
Wydział Promocji 77 54 17 500/503/525/;
77 44 61 043
Materiały promocyjne, patronat Prezydenta 77 54 17 507
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 77 45 11 812
– Referat Architektury 77 45 11 815/889
– Referat Budownictwa 77 45 11 917/817/929
– Referat Planowania Przestrzennego 77 45 11 916
Urząd Stanu Cywilnego
– Archiwum 77 45 11 854
– Rejestracja Małżeństw 77 45 11 856
– Rejestracja Urodzeń 77 45 11 856
– Rejestracja Zgonów 77 45 11 855
Wydział Spraw Obywatelskich 77 54 11 359/357 77 54 11 359
– Referat Działalności Gospodarczej 77 45 11 835/ 862/807
– Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 77 54 11 361/355; 77 45 11 816
– Sala operacyjna – okienka dyżurne 77 54 11 350/351/352/353/354
Wydział Zamówień Publicznych 77 45 11 921/922
Wydział Zarządzania Kryzysowego 77 45 11 984/995/827/959
– Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 77 54 11 341/340; 77 45 11 995
Ochrona
– Pl. Wolności 7/8 77 45 11 879/837
– Ratusz 77 45 11 860
– ul Żeromskiego 3 77 54 11 400
– ul. Budowlanych 4 77 44 35 790
– ul. Sempołowskiej 3 77 45 11 943
– ul. Sienkiewicza 4-6 77 40 22 950
2014-06-02 15:11:35
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.