Wyszukiwarka

Projekt zmiany organizacji ruchu na Chabrach

Projekt organizacji ruchu

Zapraszamy do zapoznania się z projektem zmiany organizacji ruchu w obszarze ulic: Oleska – Kusocińskiego – Narcyzów – Chabrów, polegającej na wprowadzeniu ulic jednokierunkowych oraz uporządkowaniu parkowania pojazdów (w załączeniu – Projekt organizacji ruchu – Chabry / Rozmiar pliku: 28 MB / Typ pliku: pdf ).

Użytkowników tych ulic, po zapoznaniu się z zaproponowanymi zmianami, prosimy o wniesienie ewentualnych uwag wraz z uzasadnieniem, do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej UM Opola:

 • elektronicznie pod adresem: itgk@um.opole.pl
 • tradycyjnie na adres:
  URZĄD MIASTA OPOLA
  Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej,
  Rynek-Ratusz
  45-015 Opole

Przy zgłaszaniu uwag prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.

Wszystkie uwagi będą analizowane.

Uwagi przyjmujemy w terminie do 31 marca 2017 r.


Stan projektowany

W celu rozszerzenia strefy ograniczonej prędkości (o ulice Kusocińskiego oraz Narcyzów) należy przestawić znaki B-43 i B-44 z ulicy Astrów i Irysów w rejon skrzyżowania z ulicą Chabrów i Oleską. Długości poszczególnych dróg które będą objęte strefą ograniczonej prędkości do 30 km/h:

 • ul. Narcyzów – 503m;
 • ul. Kusocińskiego 354m;

Istniejące progi zwalniające listwowe (w ciągu ulic: Narcyzów, Tulipanów, Maków, Konwalii) należy zastąpić progami wyspowymi których prędkości przejazdowe są odpowiednie dla prędkości obowiązujące w strefie (tempo 30). Progi zwalniające pozostaną w istniejących miejscach z wyjątkiem progu zwalniający na ulicy Konwalii (przed szkołą), którego należy odsunąć od skrzyżowania z ulicą Chabrów na przepisową odległość 40m (drugi próg należy zlikwidować).

Wprowadzenie znaków zakazu zatrzymywania się (B-36) po jednej stronie ulicy w ciągu wszystkich dróg na osiedlu „kwiatów” nie dopuści do parkowania samochodów na przemian po obu stronach wąskich dróg, co uniemożliwiało przejazd samochodom ciężarowym służb miejskich (np. Remondis).

Ustanowienie dotychczasowych dróg o ruchu dwukierunkowym, drogami jednokierunkowymi (Tulipanów, Bzów, Konwalii – częściowo, Plac Oleandrów, Jaśminów, Niezapominajek – częściowo), z uwagi na ich wąski przekrój poprzeczny oraz parkujące samochody, spowoduje poprawę w płynności ruchu. W celu wskazania wjazdu na jezdnię, po której ruch pojazdów odbywać się będzie w jednym kierunku, należy zamontować znak D-3, natomiast wjazd z przeciwnego kierunku jazdy na danym odcinku (za skrzyżowaniem) należy oznakować znakiem B-2. Pod w/w znakami należy zamontować tabliczki T-22 dopuszczające ruch rowerów w przeciwnym kierunku. Projektowane zmiany przedstawiono w tabeli:

l.p. Nazwa ulicy Odcinek (pomiędzy ulicami) Kierunek jazdy Możliwy dojazd
1. Tulipanów Chabrów – Bzów Chabry -> Bzów

Na południe

Astrów -> Narcyzów -> Chabrów
2. Tulipanów Bzów – pl. Oleandrów Bzów –> pl. Oleandrów

Na południe

Konwalii – >

Bzów

3. Plac Oleandrów Tulipanów – Konwalii Tulipanów -> Konwalii

Na wschód

Konwalii – >

Bzów

4. Bzów Tulipanów – Konwalii Konwalii -> Tulipanów

Na Zachód

Pl. Oleandrów -> Konwalli
5. Bzów Konwalii – Jaśminów Konwalii -> Jaśminów

Na wschód

Maków -> Konwalii
6. Bzów Jaśminów – Niezapominajek Jaśminów -> Niezapominajek

Na wschód

Maków -> Konwalii
7. Jaśminów Bzów – Konwalii Bzów -> Konwalii

Na południe

Konwalii ->

Bzów

8. Niezapominajek Bzów – Chabrów Bzów -> Chabrów

Na północ

Oleska -> Maków

Lub

Chabrów ->

Konwalii ->

Bzów

9. Konwalii Chabrów – Bzów Chabry -> Bzów

Na południe

Bzów ->

Niezapominajek ->

Chabrów

Dzięki wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego w ciągu ulicy Konwalii, po stronie wschodniej można wyznaczyć dodatkowe miejsca postojowe (7 m.p.) na jezdni, równolegle do krawężnika (znak pionowy D-18 +T-30i oraz znaki poziome P-19) zostawiając dla ruchu pojazdów jezdnie o szerokości ok. 4,00 m.

2017-03-16 12:20:54
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.