Gabinet Prezydenta

Miejsce, w którym zapadają najważniejsze decyzje dla naszego miasta.

Blog Prezydenta Opola

Katowice - świat nauki i technologii

dodano: 2014-03-25 08:19
To nie jest już miasto węgla i stali.

RZ-ramka.jpgRYSZARD ZEMBACZYŃSKI

Rocznik 1948. Żonaty, dwoje dorosłych dzieci. Członek i działacz Platformy Obywatelskiej, m.in. od 2001 r. jej pełnomocnik w okręgu opolskim. W latach 1998-2000 członek RS AWS, a wcześniej (1970-1990) - Stronnictwa Demokratycznego.
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach (dyplom w 1973 r., inżynieria sanitarna). W czasie studiów działacz ZSP (m.in. przewodniczący Rady Wydziału oraz wiceprzewodniczący Rady Uczelnianej). Od 1974 r. związany z Opolem (praca w Wojewódzkim Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego). W 1981 r., został dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenowej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, a w latach 1982-1985 kierował Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w tymże urzędzie.
W 1985 r. został wicewojewodą opolskim (m.in. ds. budownictwa, gospodarki komunalnej, inwestycji). Stanowisko to zajmował do 1990 r., tj. do czasu mianowania na stanowisko wojewody opolskiego. Funkcję tę piastował do końca 1998 r. (był najdłużej urzędującym wojewodą pierwszej dekady okresu transformacji).

W latach 1998-2002 - radny Sejmiku Województwa Opolskiego, w strukturach którego przewodniczył Komisji Polityki Regionalnej i Współpracy z Zagranicą.

Autor licznych artykułów i analiz. Uczestnik szkoleń w USA i we Francji. Od 1994 członek Kapituły Laurów Umiejętności Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (laureat Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji z 1992 r.). Zaangażowany w liczne przedsięwzięcia gospodarcze i proekologiczne. Współtworzył strategię rozwoju województwa opolskiego.

Założyciel Agencji Poszanowania Energii w Opolu, autor trzech patentów w dziedzinie ochrony środowiska, a także pomysłu (1988) na ustalenie listy 30 "największych trucicieli" na terenie województwa opolskiego (co m.in. spowodowało mobilizację tych zakładów dla zmniejszenia ich negatywnego oddziaływania na otoczenie). Twórca kilku prac studialnych oraz kilkunastu koncepcji i projektów technicznych, związanych bezpośrednio z ochroną środowiska. Ma uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

W 1999 r. został dyrektorem opolskiego oddziału Banku Ochrony Środowiska, którym zarządzał do 2001 r. Bezpośrednio przed wyborem na urząd prezydenta Opola (wybrany został w pierwszej turze wyborów, zdobywając 66 proc. głosów) prowadził działalność gospodarczą w zakresie doradztwa inwestycyjnego.

Rozpoczęta w 2002 roku praca na rzecz rozwoju Opola trwa do dzisiaj. W 2006 roku  został wybrany na prezydenta miasta po raz drugi, a w 2010 r. po raz trzeci.

W marcu 2009 roku otrzymał tytuł Dobroczyńca Roku przyznany przez władze partnerskiego Iwano – Frankowska za zaangażowanie Opola w usuwanie skutków katastrofalnej powodzi, która nawiedziła Ukrainę. W sierpniu 2009 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Grasse, a w październiku wyróżnienie za "skuteczne wykorzystanie środków unijnych oraz działania na rzecz rozwoju miasta", w ramach nagrody im. Grzegorza Palki zwanej także Samorządowym Oskarem. W czerwcu 2010 roku został uhonorowany tytułem "Kreatora zmian i postępu" w uznaniu za szerzenie i propagowanie wzorców demokratycznych i wolnorynkowych, promowanie innowacyjnych rozwiązań oraz krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego w latach 1990-2010. Dyplom przyznało Prezydium Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

KONTAKT

Prezydent Miasta Opola spotyka się z mieszkańcami w czwartki  w godz. od 13:00 do 15:30. Prośbę o spotkanie z Prezydentem proszę przedstawić wraz z informacjami:
- przedmiot spotkania

- dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres, telefon)

Ze względu na zakres spraw podlegających Prezydentowi Opola, część kompetencji Prezydent przekazał swoim zastępcom i sekretarzowi miasta, do których może bezpośrednio skierować daną osobę w celu rozpatrzenia określonej sprawy. W przypadku spraw należących do kompetencji zastępców Prezydenta Miasta, prosimy o kontakt z odpowiednimi sekretariatami.

Zastępca Prezydenta Krzysztof Kawałko nadzoruje sprawy związane  m.in. z:
- inwestycjami miejskimi

- kulturą i sportem

- pomocą społeczną.
Zastępca Prezydenta Miasta Opola spotyka się z mieszkańcami w piątki.

Zastępca Prezydenta Danuta Wesołowska jest odpowiedzialna m.in. za:
- architekturę i budownictwo,

- ochronę środowiska

- gospodarkę i innowację.
Zastępca Prezydenta Miasta Opola spotyka się z mieszkańcami w poniedziałki w godz. od 13:00 do 15:30.

Sekretarz Miasta Donata Gajewska spotyka się z mieszkańcami codziennie po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.


Rynek-Ratusz, pok. 202

Tel./faks: 77 45 11 802

prezydent@um.opole.pl

urzad@um.opole.pl

Współpracownicy

lista obejmuje 3 osoby

Do pobrania

Blog Prezydenta Opola

type link date name
jpg Zdjęcie Prezydenta (2,03 MB) 2011-12-21 15:23:17 Zdjęcie Prezydenta
jpg Zdjęcie Prezydenta (2,14 MB) 2011-12-22 10:46:13 Zdjęcie Prezydenta
Do góry

Kompetencje Prezydenta

ZAKRES ZADAŃ