Powołanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Powołanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

architektura, budynek, turystyka

Na podstawie art. 44b ust. 1 oraz art. 44c ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.) przy starostach tworzy się powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych, będące organami opiniodawczo – doradczymi.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego zostało zamieszczone ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola podające do publicznej wiadomości i jednocześnie zapraszające organizacje pozarządowe, fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Opolu oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, do zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w mieście Opolu.

Do Urzędu Miasta Opola wpłynęły zgłoszenia od 6 instytucji, rekomendujących 7 osób działających na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Opolu.
Zgodnie z ww. ustawą powiatowe rady składają się z 5 osób, kadencja Rady trwa 4 lata.
Zarządzeniem Nr nOR-I.0050.144.2015 z dnia 12 marca 2015 r. Prezydent Miasta Opola powołał Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych na czteroletnią kadencję w składzie:

1. Władysław Sztefic – Przewodniczący
2. Małgorzata Kozak – Wiceprzewodnicząca
3. Jolanta Sztorc – Sekretarz
4. Janina Miszkiewicz – członek
5. Alicja Krukowska – członek
Do zakresu działania Rady należy:
1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2. opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych,
3. ocena realizacji programów,
4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta
Opola pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Informacje o obecnie funkcjonującej Radzie znajdują się na stronie Urzędu Miasta Opola : www.opole.pl w zakładce Sprawy Społeczne.

Dane kontaktowe : ps@um.opole.pl

Wydział Polityki Społecznej – tel. (77) 44 35 752

2015-04-23 12:01:24
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.