Podatki – pomoc de minimis | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Podatki – pomoc de minimis

projekt budżetu miasta Opola - monety

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje uchwała nr XXXI/564/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola. Uchwała określa wysokość rocznych stawek podatkowych dla nieruchomości włączonych do dotychczasowego obszaru miasta Opola na podstawie § 1 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1134).
Różnice pomiędzy stawkami podstawowymi określonymi w § 1 ust. 1 pkt. 1, ust. 6 pkt. 1, ust. 8 pkt. 1, ust.  9 pkt. 1 a stawkami preferencyjnymi określonymi w § 1 ust. 1 pkt. 2, ust. 6 pkt. 2, ust. 8 pkt. 2, ust. 9 pkt. 2 są pomocą de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z  2016 r. poz. 1808) oraz warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L Nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).
W związku z powyższym przedsiębiorca korzystający z preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości zobowiązany jest przedłożyć na początku każdego roku podatkowego do dnia 31 stycznia:

1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543).

Poniżej do pobrania wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz uchwała nr XXXI/564/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola.

2016-11-18 12:20:15
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.