Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Opolu | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Opolu

wnętrze, pokój, Dom

Placówki wsparcia dziennego są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Placówka w pracy z dzieckiem współpracuje z rodzicami/opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne, chyba że dziecko zostanie skierowane do placówki przez sąd. Pod opieką jednego wychowawcy w jednym czasie może przebywać maksymalnie 15 dzieci. Organizację funkcjonowania placówki wsparcia dziennego określa regulamin zawierający w szczególności: zadania, organizację działań, rodzaj dokumentacji i sposób jej prowadzenia. Regulamin opracowuje kierownik.
Placówki wsparcia dziennego czynne są w godzinach popołudniowych. Dzieci w placówce mają zapewnioną opiekę, pomoc w nauce oraz zapewnioną organizację czasu wolnego poprzez zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. W czasie wolnym od zajęć lekcyjnych podczas ferii zimowych i letnich, dzieci mogą brać udział w organizowanych przez placówki półkoloniach. Placówki specjalistyczne zapewniają zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne.

W mieście Opolu placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży prowadzone są przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert.
Środki na prowadzenie placówek wsparcia dziennego organizacje pozarządowe otrzymują z budżetu miasta Opola.
W załączeniu szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Opolu.

2014-10-21 13:19:28
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.