Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Opola” | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Opola”

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 47 oraz art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.).

z a w i a d a m i a m,

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Opola”.

Z treścią projektu dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Opola” oraz treścią Prognozy oddziaływania na środowisko ww. projektu dokumentu, a także pozostałą dokumentacją w ww. sprawie, można zapoznać się w terminie od 29.12.2017r. do 19.01.2018r.:

  • w siedzibie Urzędu Miasta Opola, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Pl. Wolności 7-8, pok. 319, w godzinach pracy Urzędu, tj. czwartek 730-1700, piątek 730-1400 w pozostałych dniach tygodnia 730-1530;
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola pod adresem: http://www.opole.pl/dzial/miasto/dla-mieszkancow/ekologia/plan-gospodarki-niskoemisyjnej/

Uwagi i wnioski do projektów ww. dokumentów mogą składać wszyscy zainteresowani, w terminie do dnia 19.01.2018r. (włącznie):

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Opola, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Pl. Wolności 7/8, 45-018 Opole,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Pl. Wolności 7/8, pok. 319, w godzinach pracy Urzędu, tj. czwartek 730-1700, piątek  730-1400 w pozostałych dniach tygodnia 730-1530 lub na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 11.01.2018r.,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: osr@um.opole.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt PGN”.

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

W ramach udziału społeczeństwa, w dniu 11.01.2018r., w godzinach 1500-1800 odbędzie się w Ratuszu, w sali nr 312 spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców.

 

2017-12-22 13:30:19
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.