Nagroda im. Jana Całki – ogłoszenie konkursu | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Nagroda im. Jana Całki – ogłoszenie konkursu

Doceniając ogromny wkład organizacji pozarządowych i aktywnych społecznie mieszkańców  w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs na Laureata Nagrody im. Jana Całki.

Konkurs jest jednocześnie upamiętnieniem zmarłego w ubiegłym roku Jana Całki, zasłużonego dla miasta Opola i regionu, aktywnego działacza społecznego, urzędnika i inicjatora wielu wspólnych inicjatyw we współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszenia w konkursie można składać w dwóch kategoriach:

1.„Lider Społeczny Roku” za szczególne osiągnięcia w zakresie rozwoju dialogu i współpracy w Opolu.

2.„Pożytek Roku” dla zadania pożytku publicznego o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Miasta Opola.

Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja społecznikowskiej działalności  na rzecz mieszkańców Opola w obszarze pożytku publicznego.

Podstawy prawne

Uchwała Nr XXXII/610/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2016 r., poz. 2312).

Regulamin przyznawania Nagrody im. Jana Całki, przyjęty uchwałą NR XXXII/610/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2016 r., poz. 2312).

III. Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatur

 1. organy administracji publicznej oraz jednostki organizacyjne tych organów;
 2. organizacje pozarządowe;
 3. co najmniej 10 mieszkańców  Opola.

Warunki składania ofert

 1. Kandydaturę w kategorii „Lider Społeczny Roku” zgłasza się na formularzu określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu przyznawania Nagrody im. Jana Całki.
 2. Kandydaturę w kategorii „Pożytek Roku”, zgłasza się na formularzu określonym w Załączniku nr 2 do  Regulaminu przyznawania Nagrody im. Jana Całki.
 3. Zgłoszenie kandydatury następuje:
 4. w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda im. Jana Całki” na adres Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, 45-011, ul. Koraszewskiego 7-9;
 5. w formie elektronicznej na adres: ngo@um.opole.pl .
 6. W przypadku przesłania zgłoszeń kandydatur drogą pocztową liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu, a nie data nadania w placówce pocztowej.

Termin składania ofert:

Od 2 stycznia do 15 lutego 2017 r.

UWAGA: Kandydatury zgłoszone po terminie podlegają odrzuceniu.

Informacje dodatkowe

Osoba fizyczna lub organizacja zgłoszona do konkursu jest w obowiązku wyrazić zgodę na udział w konkursie według wzoru określonego odpowiednio w Załączniku nr 3 albo 4 do Regulaminu przyznawania Nagrody im. Jana Całki.

Każda osoba fizyczna uczestnicząca w Konkursie składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz bezpłatne wykorzystanie swojego nazwiska i wizerunku dla celów konkursowych według wzoru określonego w Załączniku nr 5 do Regulaminu przyznawania Nagrody im. Jana Całki.

W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola informacji o zgłoszonych kandydaturach mieszkańcy Opola mogą wnosić uwagi do zgłoszonych kandydatur na adres ngo@um.opole.pl lub na adres Centrum Dialogu Obywatelskiego.

Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Miasta Opola.

Szczegółowe dokumenty dotyczące konkursu:

 1. Ogłoszenie Zarządzenia:
  0050/OR-I.0050.678.2016 – CZASOWE/16 z dnia 2016-12-29
  w sprawie ogłoszenia konkursu na Laureatów Nagrody im. Jana Całki w 2017r. BIP-ie:
  http://bip.um.opole.pl/?zarzadzenia=1&typ=0050&typ=50&rok=2016&mc=12&eid=6543
 2. Uchwała Nr XXXII/610/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2016/2312/

W załączeni: Załączniki do Uchwały w wersji Word.

2017-01-02 14:09:21
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.