Miasto Opole otrzymało dofinansowanie z RPO WO 2007-2013 na zakup dwóch nowych autobusów

2013-10-02 13:52:05
autobus_man1

Miasto Opole już niebawem przystąpi do realizacji projektu pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu – etap III”.

1 października 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4144/2013 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do działania 3.2 Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Realizacja inwestycji dotyczy zakupu 2 autobusów wielkogabarytowych o długości całkowitej od 14,5 m do 15 m spełniających normę Euro 6. Zakupywany tabor będzie typu LF (Low Floor) a prócz podstawowego wyposażenia posiadać będzie dodatkowo klimatyzacje przestrzeni pasażerskiej, monitoring, system informacji pasażerskiej.

Realizację projektu zaplanowano na 2014 r.

Wartość projektu wynosi 2 276 730.00 PLN

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 351 044.90 PLN (72,99 % kosztów kwalifikowalnych).