Wyszukiwarka

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu

Opole ptaki

W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi handlu zwierzętami, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, że:

Sprzedaż zwierząt na targowiskach (targowisko – to wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż, również zwierząt), organizowanie targów (targowisk) , wystaw, pokazów i konkursów zwierząt jest działalnością nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 z późn. zm.).

Podjęcie takiej działalności nadzorowanej jest dozwolone po uprzednim zgłoszeniu, w formie pisemnej, zamiaru jej prowadzenia powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na przewidywane miejsce jej prowadzenia.

Po otrzymaniu zgłoszenia oraz wniosku na prowadzenie działalności nadzorowanej, powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję, o wpisie do rejestru podmiotów nadzorowanych i nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny. Wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Ponadto podmioty prowadzące w/w działalność nadzorowaną, są obowiązane zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt o czasie i miejscu organizowania targów, wystaw lub konkursów – co najmniej na 30 dni, natomiast pokazów – co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem ich zorganizowania.

Targi (targowiska) zwierząt muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt.

Tak więc sprzedaż „spontaniczna” zwierząt na parkingu, na chodniku czy w innym miejscu, które nie zostało zgłoszone do PLW –  nie jest dozwolona.

Zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,  kto dokonuje handlu lub umieszcza na rynku zwierzęta bez zachowania lub  z naruszeniem wymagań weterynaryjnych obowiązujących w tym zakresie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Powiatowy lekarz weterynarii nie posiada uprawnień do nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego w tym zakresie.

W chwili obecnej na terenie powiatu opolskiego wpisane do Rejestru Podmiotów nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu są 2 podmioty zajmujące się organizowaniem targów zwierząt, jeden podmiot w Ozimku – ma działalność zawieszoną, podmiot w Opolu – PARKcar ul. Wschodnia 25 zgłosił wznowienie działalności od 18.03.2017r., tak więc w tym miejscu będzie możliwy targ zwierząt – królików.

Jednocześnie, w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091), obowiązuje  zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw,  z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi oraz zakaz przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu bycia w/w ptaków, na targowiskach.

W załączeniu wykaz sankcji, które są stosowane w przypadku grypy ptaków.

2017-03-14 13:31:26
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.