Wyszukiwarka

Jak głosować w Budżecie Obywatelskim?

Jak głosować w Budżecie Obywatelskim?

Z związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczący zasad głosowania w Budżecie Obywatelskim 2018 przypominamy  zapisy Regulaminu w tym względzie:

 1. Głosowanie odbywać się będzie w terminie 16 do 22 października 2017.
 2. Głosowanie trwa 7 dni. Ostatnim dniem głosowania jest niedziela.
 3. Oddanie głosu następuje:
  • w formie elektronicznej poprzez stronę opole.pl (specjalny program elektroniczny).
  • w formie papierowej w punktach wyznaczonych przez Prezydenta.
 4. Głosowanie w formie papierowej następuje poprzez osobiste wrzucenie karty do głosowania do urny.
 5. Głosowanie w formie elektronicznej jest możliwe z dowolnego komputera lub na stanowisku pomocy elektronicznego oddania głosu.
 6. Prezydent organizuje jeden punkt do głosowania w formie papierowej (urna) w Ratuszu i jedno stanowisko pomocy elektronicznego oddawania głosu. Stanowiska te obsługiwane są przez osoby wyznaczone przez Prezydenta do pomocy w głosowaniu w terminie głosowania. Obowiązkiem osoby wyznaczonej do pomocy w głosowaniu jest wsparcie osób głosujących w prawidłowym oddaniu głosu, bez prawa do ingerencji w wybór zadań. Prezydent zwalnia z obowiązków osobę wyznaczoną do pomocy w głosowaniu, jeśli ta przekroczy swoje uprawnienia.
 7. W ostatnim dniu głosowania, którym jest niedziela, Prezydent wyznacza dodatkowe punkty głosowania, w których zostaną ustawione urny do głosowania, a do pomocy w głosowaniu oraz do ochrony zasad głosowania wyznacza mężów zaufania.
 8. W pierwszym dniu głosowania Prezydent podaje do publicznej wiadomości w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Miasta Opola informację o dodatkowych punktach do głosowania oraz wyznaczonych mężach zaufania.
 9. Mężem zaufania powinna być osoba pełnoletnia, zamieszkująca w Opolu ciesząca się poparciem w danej społeczności lokalnej i której autorytet pozwoli na prawidłowy przebieg głosowania.
 10. Mężowie zaufania są uprawnieni do wyjaśniania zasad głosowania i udzielania pomocy w celu oddania prawidłowego głosu, bez ingerencji w wybór zadań.
 11. Mężem zaufania może zostać osoba, która daje rękojmię uczciwego wykonywania swoich obowiązków i cieszy się zaufaniem w lokalnej społeczności.
 12. Mąż zaufania, który przekroczył swoje uprawnienia lub straci zaufanie w swojej społeczności nie może zostać powołany na to stanowisko w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego.
 13. Głosowanie odbywa się wyłącznie na kartach do głosowania oznakowanych przez Urząd Miasta Opola. Karty do głosowania wydawane są wyłącznie w punktach głosowania, po jednej dla każdej osoby głosującej.
 14. Osoba głosująca powinna na karcie do głosowania wskazać zadania do realizacji i niezwłocznie oraz osobiście wrzucić ją do urny.
 15. Każdy mieszkaniec może wypełnić wyłącznie jedną kartę do głosowania.
 16. Zabrania się głosowania za osoby trzecie, pod rygorem uznania takiego głosu za nieważny.
 17. Osoba głosująca ma prawo głosować maksymalnie na 9 zadań, w tym: na 3 zadania duże, 3 zadania małe oraz 3 zadania mikro. 
 18. Głosowanie na więcej niż 3 zadania z każdej kategorii albo niewskazanie żadnego zadania na Karcie do głosowania powoduje nieważność głosu.
 19. Głosowanie odbywa się poprzez wskazanie wybranego zadania.

 

Jednocześnie przypominamy, że obecnie trwa nadal opiniowanie wniosków. Mieszkańcy mogli się odwołać od negatywnej oceny ich wniosku. Na 9 października planowane jest posiedzenie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego opiniujące odwołania. Z kolei 13 października zostanie upubliczniona  ostateczna lista zadań, na które będzie można głosować.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-09-29 13:39:35
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.