Informacja o zmianach, które nastąpią od dnia 1 marca 2018r. w usłudze transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Informacja o zmianach, które nastąpią od dnia 1 marca 2018r. w usłudze transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych

transport specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych

Od 1 marca 2018r. zamawiania usług transportowych dokonywać należy:

a) w dniu poprzedzającym wykonanie usługi transportowej telefonicznie pod numerem telefonu:
533 – 492 – 689 lub pocztą elektroniczną: transport.opole@wp.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00
b) na soboty, na dni ustawowo wolne od pracy oraz na dni następujące po dniach ustawowo wolnych od pracy w ostatnim poprzedzającym dniu roboczym, w sposób określony w
pkt a.

c) w przypadku usług transportowych dotyczących kursów stałych, w związku z koniecznością:

 • przejazdu w celu leczenia, rehabilitacji, pracy i edukacji,     
 • korzystania z systemu wsparcia w samodzielnej egzystencji, 
 • udziału w systematycznych zajęciach sportowych                   

w terminie od 1 do 10 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc świadczenia usługi, na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc w sposób określony w pkt a.

Kto będzie uprawniony do korzystania z usługi transportowej?

Uprawnionymi do korzystania z usług transportowych są osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Opola:

 • posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z tytułu:
  a) upośledzenia narządu ruchu (w orzeczeniu o niepełnosprawności symbol przyczyny niepełnosprawności 05-R),
  b) chorób neurologicznych (w orzeczeniu o niepełnosprawności symbol przyczyny niepełnosprawności 10-N),
  c) chorób narządu wzroku (w orzeczeniu o niepełnosprawności symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O);
 • posiadające I lub II grupę inwalidzką przyznaną przez stosowny organ;
 • uznane przez stosowny organ za całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy;
 • dzieci do 16-go roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W jakich godzinach będą odbywały się przewozy osób niepełnosprawnych?

 1. Przewozy osób niepełnosprawnych będą odbywały się w granicach administracyjnych miasta Opola czterema pojazdami:
  – w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 600 do 2200  usługę świadczy pojazd I oraz II”

  – w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 600 do 1800 usługę świadczy pojazd III oraz IV
  – w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 700 do 1900 usługę świadczy pojazd IV.

       Koszt przejazdu w jedną stronę wynosi 2,00 zł brutto

Osoba niepełnosprawna ma prawo do skorzystania z czterech kursów dziennie. Jeden kurs oznacza przejazd z punktu A do punktu B

Zasady korzystania z usługi transportowej – jakie dokumenty są niezbędne żeby skorzystać z usługi transportowej dla osób niepełnosprawnych? 

 •  W celu skorzystania z usług transportowych należy zgłosić się z aktualnym dokumentem uprawniającym do korzystania z usług transportowych tj.

  1.  dla osoby dorosłej i osoby powyżej 16-go roku życia:    

  a) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności posiadające symbol przyczyny niepełnosprawności 05-R1 lub 10-N2 lub 04-O3 wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub wyrok sądu o zmianie orzeczenia;

  b) orzeczenie stosownego organu o przyznaniu I lub II grupy inwalidzkiej, wraz z aktualnym zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę4 wskazania iż dana osoba ma trudności w poruszaniu – wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ww. Regulaminu                                          

  c) aktualne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, komisji lekarskiej ZUS lub sądu o uznaniu całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy, wraz z aktualnym zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę4 dot. wskazania iż dana osoba ma trudności w poruszaniu – wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

  2. dla dzieci do 16-roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub wyrok sądu stwierdzający niepełnosprawność.

  1 05-R upośledzenie narządu  ruchu. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015r. poz.1110)
  2 10-N choroby neurologiczne. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15.07.2003r.  w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz.1110)
  3 04-O  choroby narządu wzroku. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015r. poz.1110)
  4 O specjalności: ortopedy, rehabilitacji, neurologa lub okulisty – odpowiednio do rodzaju niepełnosprawności

2018-02-28 12:27:19
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.