Harry Duda (ur. 1944 r.) | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Harry Duda (ur. 1944 r.)

biznesmen, człowiek, biznes

Autor ponad tysiąca zamieszczonych w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych utworów literackich, laureat wielu konkursów literackich, członek Związku Literatów Polskich, wydawca i redaktor sześćdziesięciu literackich książek autorów opolskich.

Harry Duda urodził się 29.10.1944 r. w Koschendorf (Czechy). Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (1968) – magister filologii polskiej. W 1973 r. ukończył pod kier. prof. dr. hab. Stefana Myczkowskiego Podyplomowe Studium Ochrony Przyrody w Akademii Rolniczej w Krakowie.
Pracę zawodową rozpoczął w 1965 r. jako korespondent terenowy „Słowa Powszechnego” w Opolu (do r. 1967). W 1968 r. w związku z wydarzeniami marcowymi na uczelni opolskiej oraz działalnością jako redaktora studenckiej „Famy” nie dopuszczono go do pracy dydaktycznej – został zatrudniony jako wychowawca internatu w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Opolu.
W r. 1970 podjął pracę w Zarządzie Wojewódzkim Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Opolu. W latach 1972 – 1974 był zastępcą kierownika Biura Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody (LOP) w Opolu. Następnie pracował w systemie doskonalenia nauczycieli: w latach 1972 – 1974 jako ryczałtowy sekretarz redakcji „Kwartalnika Nauczyciela Opolskiego” („KNO”) ZO ZNP w Opolu; 1974 – marzec 1991 (czyli do likwidacji instytucji) jako redaktor wydawnictw oraz sekretarz redakcji „KNO” w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Opolu (późniejsze nazwy „Oddział Doskonalenia Nauczycieli” i „Oddział Centrum Doskonalenia Nauczycieli”).
W 1992 r. kierował jako redaktor naczelny „Gazetą Raciborską”. Od listopada 1992 do 2005 jest nauczycielem-konsultantem ds. redakcyjno-wydawniczych oraz redaktorem naczelnym „Biuletynu Szkolnego”, a potem „Nowego Biuletynu Szkolnego” w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Opolu. Nauczyciel dyplomowany.
W trakcie pracy zawodowej zredagował kilkaset pozycji zwartych o tematyce oświatowo-pedagogicznej i przedmiotowo-metodycznej, jak również ponad 100 wysokonakładowych testów osiągnięć szkolnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych.
Debiutował w roku 1964. Autor ponad tysiąca zamieszczonych w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych utworów literackich, a także artykułów i opracowań z różnych dziedzin (w tym ochrony środowiska przyrodniczego, filozofii medycyny oraz etyki zawodu nauczyciela), jak również 25 własnych pozycji zwartych (w tym kilkunastu zbiorów poezji), 2 książek współautorskich, 2 wyborów poezji. Jego bibliografia podmiotowa obejmuje ok. 1800 adresów bibliograficznych i ponad 600 audycji radiowych.
Jako redaktor współpracował z następującymi gazetami i czasopismami: „Słowo Powszechne”, „Opole”, „Trybuna Odrzańska”, „Trybuna Opolska’, „Gazeta Opolska”, „Gazeta Raciborska”; czł. redakcji „Kalendarza Opolskie-go”. Stały współpracownik Radia Opole SA w latach 1977-1981 i od roku 1994 do chwili obecnej.
Jako współpracownik ks. prałata Z. J. Peszkowskiego, kapelana Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie, był autorem aktów erekcyjnych (i motta poetyckiego do nich) polskich cmentarzy wojennych w Katyniu i Miednoje (1995) oraz inskrypcji epitafijnych na płytach pokrywających po-święcone przez Papieża Jana Pawła II kamienie węgielne pod te cmentarze. Autor wiersza „Azymut”, będącego jako grawerunek częścią poświęconego przez Jana Pawła II kamienia węgielnego pod przyszły pomnik katyński na Jasnej Górze w Częstochowie.
Wydał dwie książki – reportaże literackie, eseje i dokumenty – z cyklu „Szlakiem zbrodni”: „Ostaszków -Twer – Miednoje” i „Opolanie w Sprawie Katyńskiej” (ze wstępem ks. prałata Z. J. Peszkowskiego).
Odbywał wyjazdy studyjne do Niemiec, Czech, Rosji i USA.
Członek Związku Literatów Polskich, wieloletni sekretarz i wiceprezes Oddziału ZLP w Opolu, a od 1990 do 2002 r. prezes; w latach 1997 – 2000 członek (z wyboru) Zarządu Głównego ZLP w Warszawie (zastępca skarbnika ZG). Obecnie członek Oddziału Warszawskiego ZLP.
W latach 1972 – 1994 sekretarz i wiceprezes ZO LOP w Opolu; przez 3 kadencje (od 1994 r.) członek Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody przy Wojewodzie Opolskim.
W latach 1990 – 1993 wiceprezes ds. artystycznych Klubu Związków Twórczych w Opolu. Ponadto członek-założyciel Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach (od 1991 r.). oraz członek Prezydium Zarządu Opolskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego. Członek honorowy Polish American Poets Academy w Wallington, NJ (USA).
Wydawca i redaktor ponad sześćdziesięciu literackich książek autorów opolskich w ramach kierowanej przez siebie w latach 1990 – 2002 Oficyny Literackiej „Wers” przy Oddziale ZLP w Opolu.
Odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP (2002), Medalem KEN, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych (1990), Złotą Odznaką Honorową LOP (III stopnia) i Odznaką „Zasłużonemu Opolszczyźnie”.
Laureat ponad 20 konkursów literackich, m.in. w ramach „Wiosny Opolskiej” i „Łódzkiej Wiosny Poetyckiej” oraz organizowanych przez Radio Szczecin SA. Otrzymał dwukrotnie Nagrodę Artystyczną Wojewody Opolskiego (1987, 1994) oraz Nagrodę Literacką im. Marka Jodłowskiego (2000). Ponadto razem z prof. Julianem Aleksandrowiczem (pośmiertnie; 1988) otrzymał wyróżnienie w XXVIII Konkursie na Twórczość Popularyzującą Naukę i Technikę (za książkę „U progu medycyny jutra”; nagroda „Kuriera Polskiego” i „Problemów”). Laureat Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Opola (2003).

Publikacje zwarte
1. Po omacku [wiersze]. W: Obmyślanie miejsca (szkatułka poetycka). Opolskie arkusze poetyckie. Opolska Biblioteka Literacka t. 13. „Śląsk” Katowice 1967.
2. Próba ciszy [wiersze]. „Śląsk” Katowice 1973.
3. Apolinary Oliwa: Gdy poświęcano noże [H.Duda – oprac. lit.]. OTK-O Opole 1973.
4. Zapach dymu [wiersze]. „Śląsk” Katowice 1976.
5. Pusty zenit [wiersze]. „Śląsk” Katowice 1980.
6. Godzina światła [poemat]. Posłowie: Bogusław Żurakowski. Wyd. Łódzkie Kielce 1985.
7. Julian Aleksandrowicz, Harry Duda: U progu medycyny jutra. Państw. Zakład Wyd. Lekarskich Warszawa 1988.
8. Julian Aleksandrowicz, Harry Duda: U progu medycyny jutra.Wyd. II. STON Radom 1991.
9. Jeśli trwamy w prawdzie [wiersze]. „Wers” Opole 1990.
10. Notatki ze złudzeń [wiersze]. „Miniatura” Kraków 1990.
11. Rysunki z natury [wiersze]. „Wers” Opole 1992.
12. Wilhelm Przeczek: Dym za paznokciami [wybór wierszy]. Autor i redaktor wyboru Harry Duda. „Wers” Opole 1992.
13. 13 – 18. Psalmy Dawida wierszem przez Harry`ego Dudę. Zbiory I – VI (po 25 psalmów każdy) wydawane sukcesywnie w latach 1992 – 1996 przez Oficynę Literacką „Wers” w Opolu.
14. Szlakiem zbrodni: Ostaszków, Twer, Miednoje [reportaż literacki/literatura faktu]. Opolskie Koło Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej we Wrocławiu oraz MW Opole 1994.
15. Dyktandomachia, czyli dzieje pułkownika heroikomicznie na dykcję i ortografię rymami rozpisane [groteska poetycka]. Wyd. bibliofilskie 40 egz. Opole 1996.
16. Przepaść igielnego ucha [wiersze]. „Wers” Opole 1997.
17. Szlakiem zbrodni II. Opolanie w Sprawie Katyńskiej [reportaż literacki, literatura faktu, esej]. Wstęp: ks.prałat Zdzisław J.Peszkowski. Tadeusz Podkówka Opole 1998.
18. Jezus Chrystus. Poetycka wizja czterech Ewangelii. [Nakładem autora, na 2000-lecie chrześcijaństwa. Wyd. bibliofilskie 50 egz.numerowanych plus 10 bez numeracji]. Opole 1999.
19. Piórkiem po Ameryce [wiersze]. Wyd. bibliofilskie 150 egz. Ryszard Druch Art Studio Trenton NJ 2000 (USA).
20. Pasjans na rozdrożu [wiersze]. „Wers” Opole 2000.
21. Przeciwko przemocy. Wybór wierszy w opracowaniu Harrego Dudy. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach Opole 2001.
22. Praktyczne wskazówki wydawnicze. WOM Opole 2001
23. Księga Hioba wierszem. STON 2 Kielce 2001.
24. Szir Haszirim czyli Pieśń nad pieśniami Salomonowa wierszem przez Harry’ego Dudę. WBP Opole 2004.

Opracował Dział Informacji i Promocji
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu

2012-11-23 00:00:00
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.