Dzielnice Opola | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Dzielnice Opola

architektura, dom, budynek

max_photo_600px-Zaodrze_-_panorama_z_Wiezy_Piastowskiej Zaodrze (Odervorstadt), przedmieście Opola położone tuż za Odrą. Dawniej w tej okolicy było pastwisko miejskie zwane Skotnicą.   max_photo_zakrz__w (Sakrau), osada występująca w formie pisemnej od 1312 r. (Zachrow, Zacrow), do Opola przyłączona przed stu laty (1899).  Nazwa wskazuje na położenie wsi za zaroślami, krzakami, czyli „za krzem”. Określenie kierz „krzak” do dziś jest używane w gwarze śląskiej.   SAMSUNG DIGITAL CAMERA Wróblin (Frauendorf) – od 1975 r. część Opola. Jedna ze starszych miejscowości opolskich, wymieniana w dokumentach już w 1223 r. (Wroblin). Ponieważ wieś była własnością klasztoru cystersek w Czarnowąsach, nazwa uległa zmianie na Frauendorf (Wrovindorf 1319), co oznaczało „wieś należąca do zakonnic, kobiet”. Tym samym z użycia wyszła pierwotna forma dzierżawcza od nazwy osobowej Wróbel.   SAMSUNG DIGITAL CAMERA Wójtowa wieś (Vogtsdorf) – w 1975 r. przyłączona do Opola. Nazwa znana z dokumentów pisanych od XV w. (Vogtsdorf 1471, Woytowawies 1636). Wieś była własnością wójta, stąd nazwa.   max_photo_Szczepanowice Szczepanowice (Sczepanowitz, Stefanshöh 1934), w 1936 r. przyłączone do Opola. Nazwa znana od połowy XIII w. (Sczepanowicz 1254, Sczepanowice 1278), pochodzi od imienia Szczepan, łac. Stephanus, nowsze Stefan   max_photo_rzeka_2 Przeskok (Übersprung), nazwa mało znana i rzadko używana, występuje w wykazach urzędowych na oznaczenie części Opola przy ul. Struga. Brak zapisów historycznych. W przykazach ustnych przeskok oznacza „ścieżkę przez tory kolejowe, która pozwala skrócić drogę i dojść szybciej do celu w tej części miasta”.   max_photo_Polwies Półwieś (Hanbendorf), od 1936 r. część Opola. Pierwsze zapisy łacińskie (dimidia villa 1295, media villa 1336) kryją w sobie zapewnie polskie Półwieś oraz niemieckie Halbendorf, które w późniejszych wiekach są używane przemiennie. Sama nazwa oznacza mniejszą część wsi w zwartej zabudowie lub wieś leżącą tylko po jednej stronie drogi.   max_photo_pasieka Pasieka (Pascheke, Wilhelmstal), według urbarza z 1534 r. tuż za zamkiem książęcym znajdowała się pasieka dworska, od której nazwano dzisiejszą wyspę między Młynówka a Odrą. Nazwa Wilhelmstal „dolina Wilhelma”, używana obocznie od 1824 r. ubiegłego wieku, upamiętniała władcę Prus Wilhelma I.   max_photo_nwk Nowa wieś królewska (Königlich Neudorf, Bolko), nazwa wskazuje, że wieś powstała pośród starszych osad. Pierwszy zapis w języku łacińskim Nova Villa z 1295 r. może być tłumaczeniem zarówno nazwy polskiej Nowa Wieś, jak i niemieckiej Neudorf, tym bardziej, że w późniejszych zapisach występują one obocznie. Człon Königlich = Królewska pojawił się w XVIII w. Budowa linii kolejowej i nazwanie stacji Bolko (Bolko 1886) przyczyniło się do upowszechnienia tej nazwy. Wieś włączono do Opola w 1954 r.   max_photo_Malina   Malina (Malino, Malsdorf 1936) w 1439 r. zapisana jako Malina: malina „krzew owocowy”. Obocznie występująca forma Malinie jeszcze wyraźniej wskazuje na to, że osada powstała w miejscu porośniętym krzewami malin. Od 1959 r. jest częścią Opola.   max_photo_Grudzice (1)   Grudzice(Grudschütz, Gruden 1936), wieś wzmiankowana w 1223 r. jako Grudina (?). Późniejsze zapisy, np. Grutczütz, Grutycz 1532, oraz gwarowa forma Grucice, sugerują pochodzenie od nazwy osobowej Gruca. Dzisiejsza nazwa Grudzice powstała pod wpływem niemieckiego Grudschütz. Do Opola przyłączone w 1975 r.   max_photo_opole_08_04_25-50   Grotowice (Gräfenort), kolonia o nazwie Gräfenort „hrabiowska miejscowość, osada hrabiego”, założona w latach nadodrzańskich na mocy edyktu króla Prus z 1770 r. Pierwsi koloniści (20 rodzin) przybyli w 1772 r. z Frankonii, Hesji i Wirtembergii. Nazwa niemiecka dość szybko została przyjęta do języka polskiego jako Grewnot i była uzywana równolegle z urzędową nazwą Gräfenort. Pseudopatronimiczna nazwa Grotowice (od nazwiska Grot) obowiązuje od 1947 r. Miejscowość włączono do Opola w 1974 r.   max_photo_groszowice Groszowice (Groschowitz), w 1236 r. zapisane jako Grossoviz, Grossouicz. Nazwa pochodzi od imienia Grosz (zapewne pierwszego właściciela) będącego skróceniem imienia Grodzisław. Przyłączone do Opola w 1956 r.   max_photo_gos__awice (1) Gosławice (Goslawitz, Ehrenfeld 1936), włączone do Opola w 1974 r. Nazwa Gosławice notowana jest już w XIII w. (Goslavitz 1254, villa Goslavici 1301) i pochodzi od staropolskiego imienia Gosław. Na gruntach wsi powstała w połowie XIX w. kolonia (Kolonie Goslawitz 1864) nazwana od najbliższej wsi KOLONIĄ GOSŁAWICKĄ lub GOSŁAWSKĄ. Wraz z przemianowaniem Gosławic na Ehrenfeld zmieniono też nazwę kolonii na Ehrenfeld Ansiedlung. W 1961 r. włączono ją do miasta Opola.   SAMSUNG DIGITAL CAMERA Chwałkowice (Leopoldsberg), też Kolonia Bierkowicka, nowsza osada z okresu kolonizacji fryderycjańskiej, założona w drugiej połowie XVIII w. na gruntach wsi Bierkowice przez radcę Leopolda, ówczesnego właściciela Półwsi i Bierkowic. Zgodnie z ówczesną modą nowa nazwa otrzymała nazwę Leopoldsberg „góra Leopolda”, upamiętniająca nazwisko właściciela i założyciela kolonii. Zapisana po raz pierwszy w 1789 roku jako Colonie Leopoldsberg już na początku XIX wieku nazywana była Koloniją Birkowską, która to nazwa przetrwała w potocznym użyciu po dziś dzień. Wprowadzona urzędowo po 1945 r. nazwa Chwałkowice nawiązuje do staropolskiej nazwy osobowej Chwałek – Chwalisław.   max_photo_bolko_s Mieszkańcy Opola powszechnie używają nazwy BOLKO, na określenie wyspy między Kanałem Wińskim a Odrą, na której znajduje się ogród zoologiczny oraz piękne tereny spacerowe. Wymieniana już w dokumentach od 1213 roku jako Kampe, czyli Kępa „suche miejsce otoczone wodą”. Od XIV w. pojawia się nazwa pamiątkowa Bolko, nadana na cześć księcia opolskiego Bolka, która wyparła starszą nazwę topograficzną i stała się też podstawą do utworzenia niemieckiego określenia Bolko-Insel „wyspa Bolko”. Po wojnie próbowano połączyć i wprowadzić do obiegu obie nazwy w formie Bolkowa Kępa. Nie udało się to i Bolkowa Kępa pozostała tworem kancelaryjnym występującym tylko w spisach urzędowych.   max_photo_200px-Muzeum_Wsi_Opolskiej_-_wiatrak_02 Bierkowice (Birkowitz, Birkental 1936), przyłączone do Opola w 1975 r. Stara nazwa odojcowska notowana już w 1300 r. (Bircovicz) utworzona od nazwy osobowej Bierka, Bierek – Biernat // Bernard.

2007-07-23 11:38:12
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.