Wyniki konkursów | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Wyniki konkursów

Wyniki konkursu z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego

Wyniki konkursu z zakresu porządku i bezpieczeństw...

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i i [...]

Wyniki konkursu z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Wyniki konkursu z zakresu działalności wspomagając...

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i i [...]

Wyniki konkursu z zakresu rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Wyniki konkursu z zakresu rozwoju mniejszości naro...

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i i [...]

Wyniki konkursu z zakresu szkolenia organizacji pozarządowych

Wyniki konkursu z zakresu szkolenia organizacji po...

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i i [...]

Wyniki konkursu z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Wyniki konkursu z zakresu ekologii i ochrony zwier...

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie w 2019 roku oraz w latach 2019- [...]

Wyniki konkursu z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Wyniki konkursu z zakresu działalności wspomagając...

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i i [...]

Wyniki z konkursu ofert na wyłonienie operatora projektu w 2019 r. (regranting) z zakresu wsparcia działalności organizacji pozarządowych

Wyniki z konkursu ofert na wyłonienie operatora pr...

Prezydent Miasta Opola informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektu w 2019 r. (regranting) z zakresu wsp [...]

Wyniku konkursu z zakresu promocji i organizacji wolontariatu

Wyniku konkursu z zakresu promocji i organizacji w...

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i i [...]

Wyniki konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – w latach 2019-2020

Wyniki konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - w latach 2019-2020

Wyniki konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony...

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie  w latach 2019 -2020 realizacji zadań z  zakres [...]

Wyniki konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wyniki konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wyniki konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony...

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 r zadań z  zakresu kultury, sztuki, o [...]

Wyniki konkursu na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Wyniki konkursu na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Wyniki konkursu na rzecz integracji europejskiej o...

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji przez organizacje po [...]

Wyniki konkursu ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wyniki konkursu ofert z zakresu wspierania rodziny...

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe lub [...]

Wyniki konkursu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

Wyniki konkursu „Przeciwdziałanie uzależnien...

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i i [...]

Wyniki konkursu „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym 2019”

Wyniki konkursu „Działania na rzecz osób w w...

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i i [...]

Wyniki konkursu „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2019”

Wyniki konkursu „Działania na rzecz osób nie...

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i i [...]

Wyniki konkursu „Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób”

Wyniki konkursu „Pomoc społeczna w tym pomoc...

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i i [...]

Wyniki konkursu – krajoznawstwo i turystyka 2019

Wyniki konkursu – krajoznawstwo i turystyka 2019

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne [...]

Wyniki konkursu – nauka, edukacja, oświata i wychowanie 2019

Wyniki konkursu – nauka, edukacja, oświata i...

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne [...]

Wyniki konkursu – wkłady własne 2019

Wyniki konkursu – wkłady własne 2019

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i i [...]

Wyniki konkursu profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Wyniki konkursu profilaktyka i rozwiązywanie probl...

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i i [...]

Wyniki konkursu – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Wyniki konkursu – Przeciwdziałanie przemocy ...

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe lub [...]

Wyniki konkursu ofert PROMOCJA 2019

Wyniki konkursu ofert PROMOCJA 2019

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji przez organizacje pozarządowe i inn [...]

Wyniki konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wyniki konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, o...

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji przez organizacje pozarządowe i inn [...]

Wyniki konkursu ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie w latach 2019-2020 placówek wsparcia dziennego.

Konkurs ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Wyniki konkursu ofert z zakresu wspierania rodziny...

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe lub [...]
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.