Koperta ze znakiem małpki.

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Strona z projektami dofinansowanych z funduszy europejskich realizowane przez Miasto Opole
Strona z informacją o projektach dofinansowanych ze środków budżetu państwa
Strona główna elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opole
udostępniony zestaw kanałów informacyjnych RSS strony www.opole.pl
Tłumacz języka migowego
tekst łatwy do odczytania ETR

Numery telefonów i lokalizacje budynków Urzędu

Dla Mieszkańca
Numery telefonów i lokalizacke budynków Urzędu
WYDZIAŁY / BIURA / REFERATY LOKALIZACJA NUMER TELEFONU
CENTRALA TELEFONICZNA ul. Rynek 1A,
45-015 Opole
77 45 11 800
BIURO OBSŁUGI OBYWATELA ul. Rynek 1A,
45-015 Opole
77 45 11 967
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH ul. Rynek 1A,
45-015 Opole
77 45 11 884
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - INFOLINIA ul. Rynek 1A,
45-015 Opole
77 54 11 356
PREZYDENT MIASTA OPOLA - SEKRETARIAT ul. Rynek 1A,
45-015 Opole
77 45 11 317 / 802 / 322 (fax)
I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA OPOLA - SEKRETARIAT ul. Rynek 1A,
45-015 Opole
77 45 11 961
II ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA OPOLA - SEKRETARIAT ul. Rynek 1A,
45-015 Opole
77 54 11 313
III ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA OPOLA - SEKRETARIAT ul. Rynek 1A,
45-015 Opole
77 54 11 328
SKARBNIK MIASTA OPOLA - SEKRETARIAT ul. Rynek 1A,
45-015 Opole
77 54 11 309
SEKRETARZ MIASTA OPOLA - SEKRETARIAT ul. Rynek 1A,
45-015 Opole
77 54 11 328
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

Centrum Usług Publicznych
ul. Witolda Pileckiego 1
45-331 Opole

 

77 44 38 735
BIURO NADZORU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Plac Wolności 7-8  (II p.),
45-018 Opole
77 44 13 237
BIURO NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA ul. Piastowska 17,
45-081 Opole (V p.)
Budynek Instytutu Śląskiego
77 44 38 714 / 715 / 716
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW ul. Rynek 1A,
45-015 Opole
77 45 11 379 / 920
BIURO OCHRONY DANYCH ul. Rynek 1A,
45-015 Opole
77 54 11 378
BIURO PRASOWE ul. Rynek 1A,
45-015 Opole
 504 585 539
BIURO RADY MIASTA ul. Rynek 1A,
45-015 Opole
77 45 11 892/ 893/ 894
– NACZELNIK   77 45 11 964
– PRZEWODNICZĄCY I WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - SEKRETARIAT   77 45 11 811
BIURO URBANISTYCZNE Plac Wolności 7-8
45-018 Opole
77 45 11 924 / 925
CENTRUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO ul. Damrota 1
45-064 Opole
 
– REFERAT DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH   77 44 61 570
– REFERAT DS. DZIELNIC   77 44 61 574
PEŁNOMOCNIK DS. KONTAKTÓW Z ZAGRANICĄ ul. Rynek 1A,
45-015 Opole
77 45 11 992
PEŁNOMOCNIK DS. NADZORU KORPORACYJNEGO ul. Rynek 1A,
45-015 Opole
77 54 11 384
SŁUŻBA BHP ul. Budowlanych 4
45-202 Opole
77 44 35 772
URZĄD STANU CYWILNEGO    
– ARCHIWUM Centrum Usług Publicznych
ul. Witolda Pileckiego 1
45-331 Opole
77 45 11 854
– REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW (TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNYCH AKTÓW)   77 45 11 855
– REJESTRACJA URODZEŃ (ZMIANA IMION I NAZWISK)   77 54 11 396
– SALA ŚLUBÓW ul. Rynek 1A,
45-015 Opole
 
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY ul. Rynek 1A,
45-015 Opole
77 45 11 856
– REFERAT ADMINISTRACYJNY   77 45 11 881
– REFERAT GOSPODARCZY   77 45 11 955
– REFERAT KANCELARIA OGÓLNA / BIURO PODAWCZE   77 45 11 994 / 996
– REFERAT UBEZPIECZEŃ I ROZLICZEŃ   77 45 11 950
– REFERAT ARCHIWUM ZAKŁADOWE ul. Budowlanych 4
45 - 202 Opole
77 44 35 768
WYDZIAŁ BUDŻETU ul. Rynek 1A,
45-015 Opole
 
– REFERAT DOTACJI OŚWIATOWYCH   77 54 11 344 / 349
– REFERAT PLANOWANIA   77 45 11 825 / 865 / 888 / 913
– REFERAT PŁAC   77 45 11 899 / 977
– REFERAT ROZLICZEŃ ŚRODKÓW POMOCOWYCH   77 54 11 376 / 392 / 395
– REFERAT SPRAWOZDAWCZOŚCI OŚWIATY   77 45 11 930 / 931
WYDZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Plac Wolności 7-8 (I p.)  

– REFERAT KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ

 

  77 54 11 366, 77 45 11 870 / 872

– REFERAT KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

  77 45 11 877/923, 77 54 11 302/308/343

– REFERAT KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

 

  77 45 11 932/966
- REFERAT WINDYKACJI   77 45 11 882/971
WYDZIAŁ DS. EUROPEJSKICH I PLANOWANIA ROZWOJU ul. Szpitalna 3b-5-7
45-010 Opole
 
– REFERAT MONITOROWANIA PROJEKTÓW   77 44 61 561 / 562
– REFERAT PROGRAMÓW POMOCOWYCH   77 44 61 555 / 556
WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY ul. Rynek 1A,
45-015 Opole
 
– REFERAT KSIĘGOWOŚCI ORGANU    77 45 11 867 / 871
– REFERAT KSIĘGOWOŚCI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH   77 45 11 318 / 337 / 381 852 / 857 / 973
– REFERAT ROZLICZEŃ BUDŻETOWYCH    77 54 11 374/ 77 45 11 905/ 77 45 11 972
– REFERAT ROZLICZEŃ BUDŻETOWYCH - KASA   77 45 11 936
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Plac Wolności 7-8
45-018 Opole
77 45 11 829 / 847
– MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ   77 45 11 847
– REFERAT EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW   77 45 11 829
– KOORDYNACJA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU   77 54 11 372
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Plac Wolności 7-8
45-018 Opole
 
– REFERAT MIENIA I OPŁAT   77 45 11 875 / 891 / 939
– REFERAT PRYWATYZACJI   77 45 11 828 / 832 / 843
WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Plac Wolności 7-8
45-018 Opole
 
– REFERAT WYMIARU ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI   77 54 11 339
– REFERAT GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI   77 45 11 367 / 846 / 890
WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Mały Rynek 14
45-020 Opole
77 45 11 824
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I GOSPODARKI KOMUNALNEJ  ul. Piastowska 17,
45-081 Opole (VI p.)
Budynek Instytutu Śląskiego
 
– REFERAT INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ   77 44 38 725 / 728 / 729
– REFERAT OŚWIETLENIA   77 44 38 726 / 727
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH  ul. Piastowska 17,
45-081 Opole (V p.)
Budynek Instytutu Śląskiego
 
– REFERAT PRZYGOTOWANIA I ROZLICZEŃ INWESTYCJI   77 44 38 706 / 707 / 711
712
– REFERAT REALIZACJI INWESTYCJI   77 44 38 709 / 710
WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ul. Żeromskiego 3
45-053 Opole /
ul. Budowlanych 4
45-202 Opole
77 54 11 406 /
77 44 35 766
WYDZIAŁ KULTURY, TURYSTYKI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ ul. Szpitalna 3b-5-7
45-010 Opole
77 54 11 421 / 422 / 451 / 452
WYDZIAŁ LOKALOWY Centrum Usług Publicznych
ul. Witolda Pileckiego 1
45-331 Opole
77 54 11 320 / 321 / 322 / 323 / 324 / 326 / 319
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA    
– REFERAT OCHRONY ZASOBÓW NATURALNYCH I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ Plac Wolności 7-8
45-018 Opole
77 44 61 081 / 082 / 083 / 084
77 54 17 505 / 508 / 509
– REFERAT PLANOWANIA I FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA Plac Wolności 7-8
45-018 Opole
77 45 11 910
77 54 11 375
– REFERAT POZWOLEŃ I UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH Plac Wolności 7-8
45-018 Opole
77 45 11 876 / 978 / 819
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ul. Rynek 1A,
45-015 Opole
 
– REFERAT KADR   77 45 11 805 / 906 / 954/ 965
– REFERAT ORGANIZACYJNY   77 54 11 304 / 306
77 45 11 991
WYDZIAŁ OŚWIATY - SEKRETARIAT ul. Sienkiewicza 4-6
45-037 Opole
77 40 22 951 / 952
– REFERAT ANALIZ OŚWIATOWYCH   77 40 22 971 / 976 / 993/ 994
– REFERAT INWESTYCJI, REMONTÓW I EKSPLOATACJI OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH   77 40 22 953 / 959 / 960/ 978
– REFERAT ORGANIZACJI I ROZWOJU OŚWIATY   77 40 22 955 / 961 / 965/991
– REFERAT ORGANIZACYJNO-KADROWY   77 40 22 957 / 958 / 969
– REFERAT WSPOMAGANIA I STRATEGII EDUKACYJNEJ   77 40 22 956 / 962 / 970/ 972 / 975
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH    
– REFERAT EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ ul. Budowlanych 4
45-202 Opole
77 44 35 774 / 775
– REFERAT KONTROLI PODATKOWEJ   77 45 11 976
– REFERAT DS. VAT   77 54 11 330
– REFERAT WYMIARU PODATKÓW Plac Wolności 7-8
45-018 Opole
77 45 11 858 / 863 / 873
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Centrum Usług Publicznych
ul. Witolda Pileckiego 1
45-331 Opole
 
– MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH   77 44 35 753
– REFERAT DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   77 44 35 751 / 752 / 758
– REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH   77 44 35 754 / 778
– REFERAT ZDROWIA   77 44 35 753 / 755 / 756 / 757
WYDZIAŁ PROMOCJI ul. Szpitalna 3b-5-7
45-010 Opole
 
– Patronat Prezydenta Miasta Opola   77 54 17 501
– Materiały promocyjne   77 54 17 507
– Organizacja eventów   77 54 17 518 / 525
WYDZIAŁ SPORTU ul. Piastowska 17,
45-081 Opole (VI p.)
Budynek Instytutu Śląskiego
77 44 55 930 / 931 / 932
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Centrum Usług Publicznych
ul. Witolda Pileckiego 1
45-331 Opole
77 5411301 / 5411361
– REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   77 45 11 807 / 835 / 862
– REFERAT EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH   77 54 11 357/355/361
– Sprawy wyborcze   77 54 11 357
– REFERAT KOMUNIKACJI    
– Demontaż pojazdów, tablice indywidualne, wtórniki tablic   77 54 11 301
– Nadzór nad szkołami jazdy   77 45 11 956
– Nadzór diagnostów i stacji kontroli pojazdów   77 45 11 922
– Prawa jazdy   77 45 11 822 / 842 / 845/ 921 / 942 / 948
– Rejestracja pojazdów   77 45 11 848 / 864 / 869/ 900 / 907 / 918 / 919 / 944 / 948
WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZARZĄDZANIA RUCHEM ul. Piastowska 17
45-081 Opole (VI p.)
Budynek
Instytutu Śląskiego
 
REFERAT ZARZĄDZANIA RUCHEM   77 44 38 720 / 721 / 730

– USUWANIE POJAZDÓW BEZ TABLIC REJESTRACYJNYCH LUB NIEUŻYWANYCH

(HOLOWANIE Z ART. 50a KODEKSU DROGOWEGO)

  77 44 38 722

– POJAZDY USUNIĘTE Z DRÓG

(HOLOWANIE Z ART. 130a KODEKSU DROGOWEGO)

  77 44 38 738 / 77 44 61 098
– TRANSPORT ZBIOROWY   77 44 38 737
-  ELEKTRONICZNY SYSTEM SPRZEDAŻY BILETÓW, MONITORING NA PRZYSTANKACH   77 44 61 097 
– LICENCJE I ZAŚWIADCZENIA NA TRANSPORT DROGOWY, TAXI, ZATWIERDZANIE ROZKŁADÓW JAZDY   77 44 38 739
WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA Plac Wolności 7-8
45-018 Opole
77 45 11 812
– REFERAT ARCHITEKTURY   77 45 11 813 / 815 / 889
– REFERAT BUDOWNICTWA   77 45 11 817 / 917 / 929/ 394
– REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO   77 45 11 916
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ul. Piastowska 17,
45-081 Opole (V p.)
Budynek Instytutu Śląskiego
77 44 38 700
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Centrum Usług Publicznych
ul. Witolda Pileckiego 1
45-331 Opole
 
– KWALIFIKACJA WOJSKOWA   77 45 11 827
– OSP   77 45 11 969
– ŚWIADCZENIA   77 45 11 959, 77 45 11 827
– ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE   77 45 11 995, 77 45 11 826
– ZGROMADZENIA   77 45 11 984
– MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Centrum Usług Publicznych
ul. Witolda Pileckiego 1
45-331 Opole

77 44 61 077
(numer całodobowy)

77 54 11 340
(numer całodobowy)

77 44 58 215
77 45 11 985
(fax)

OCHRONA OBIEKTÓW    
  ul. Rynek 1A,
45-015 Opole
77 45 11 860
  Plac Wolności 7-8
45-018 Opole
77 45 11 879
  ul. Żeromskiego 3
45-053 Opole
77 54 11 400
  ul. Budowlanych 4
45-202 Opole
77 44 35 790
  ul. Sempołowskiej 3
45-044 Opole
77 45 11 943
  ul. Sienkiewicza 4-6
45-037 Opole
77 40 22 950
  ul. Damrota 1
45-064 Opole
726 571 212

 

 

Dane kontaktowe
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja